2 / 5
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Mieszkaniem Boga jest niebo. Jezus wstępuje do Ojca, aby zasiąść po prawicy Ojca, gdzie nieustannie wstawia się za nami.
+

© Benvenuto Tisi | Public Domain