3 / 5
Zesłanie Ducha Świętego
Kościół zgromadzony na modlitwie zostaje pocieszony obecnością Ducha. To dzięki Niemu w sercach wierzących rozleją się charyzmaty i pragnienie, aby byli jedno.
+

© El Greco | Public Domain