4 / 5
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Powołaniem Maryi była ciągła wędrówka za Synem. Śmierć nie jest żadną przeszkodą w realizacji tego powołania. Z duszą i ciałem zostaje wniebowzięta.
+

© Public Domain