5 / 5
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
Niepozorna i skromna kobieta dostępuje zaszczytu, o którym nikt nawet nie śnił. Spełnia się obietnica wywyższenia pokornych.
+

© Diego Velázquez | PD