1 / 5
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
W tajemnicy Zwiastowania Maryja przyjmuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.
+

© Paolo de Matteis | PD