4 / 5
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
W tajemnicy Ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego Syna tylko dla siebie, bo On całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.
+

© Wikipedia | Domena publiczna