5 / 5
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
W tajemnicy Odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo jest stracić Jezusa, a dużo trudnej jest Go odnaleźć.
+

© William Holman Hunt -PD