1 / 5
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Nadszedł czas, gdy Jezus rozpoczyna swoją misję mesjańską na ziemi. Potwierdzeniem stają się słowa Ojca i Duch, który daje o nim świadectwo.
+

© PD