2 / 5
Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
Wesele w Kanie to miejsce cudu, który na wyraźną prośbę Matki Jezusa przynosi pocieszenie ludziom. Zapowiada jednocześnie nadejście godziny, w której Mesjasz odda życie za nasze zbawienie.
+

© Gerard David | Wikipedia Public Domain United States