3 / 5
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Pielgrzymowanie i przepowiadanie były trudem, który podjął Jezus, aby skruszyć zatwardziałe serca i wzbudzić w nich wiarę. Ewangelia dociera do tych, którzy otwarci są na Prawdę.
+

© Public Domain