4 / 5
Przemienienie na górze Tabor
Objawienie prawdziwej chwały Jezusa ma umocnić uczniów i przygotować na doświadczenie Męki. Bóg ukazuje się jako światłość prawdziwa – piękna i dobra.
+

© Titan | PD