5 / 5
Ustanowienie Eucharystii
Jezus odchodząc z tego świata zostawia nam siebie w swoim Ciele i Krwi. Sakrament dziękczynienia jest pełnym uczestnictwem w tajemnicy Boga, który do końca nas umiłował.
+

© Pascal Dagnan-Bouveret | Wikipedia