8 / 13

© Fot. Edyta Foryś/Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego