5 / 8
Maryja Dziewica, katedra w Cefalu, Palermo, Sycylia
Katedra w miasteczku Cefalu na Sycylii jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO – znajdują się tam jedne z najwspanialszych mozaik sztuki bizantyjskiej. Ta dwunastowieczna ciemnozłota mozaika przedstawia Najświętszą Maryję Pannę otoczoną czterema archaniołami. Od lewej są to kolejno: św. Rafał, św. Michał, św. Gabriel i św. Uriel.
+

© Richard Stracke|Wikipedia|CC BY-SA 3.0