8 / 8
Arnaud Beltrame – bohaterski policjant
Gdy zaoferował się jako zakładnik w zamian za uwolnienie kobiety w czasie zamachu, który miał miejsce 23 marca 2018 roku w Trèbe, podpułkownik Arnaud Beltrame dokonał heroicznego aktu, w którym odzwierciedla się jego chrześcijańska wiara i pragnienie służby ojczyźnie. „Arnaud nigdy nie będzie mieć własnych dzieci. Jednak wierzę, że jego uderzający heroizm wzbudzi licznych naśladowców, gotowych na dar z siebie” – wyznał ojciec Jean-Baptiste, kanonik opactwa Lagrasse, który przygotowywał go do sakramentu małżeństwa i udzielił sakramentu namaszczenia chorych.
+

© La Gazette De La Manche | AFP