10 / 22
O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Będę wielbił Twój Majestat pod niebiosa. Ksiądz Schmitt był pierwszym katolickim księdzem, który zginął na służbie w armii amerykańskiej. Na jego cześć jeden z eskortowców klasy Buckley otrzymał nazwę USS Schmitt.
+

© Photo Courtesy of Loras College