16 / 22
Kościół, który nie prowokuje żadnego kryzysu; Ewangelia, która nie budzi niepokoju; Słowo Boże, które nie załazi za skórę – cóż to Ewangelia? Kaznodzieje, którzy unikają wszelkich drażliwych kwestii, by ich nie nękano, nie rozświetlają świata.
+

© Public Domain