2 / 22
Na tym wizerunku księdza Padillo uderza mnie poczucie absolutnego spokoju. Emanuje z niego jakaś zadziwiająca pewność. Niezachwianie. A nawet śmiałość.
+

© Hector Rondon | AP Photo