21 / 22
Jan Paweł II Kung został mianowany kardynałem przez papieża Jana Pawła II – kapłana, który żył pod butem nazizmu i komunizmu, i który rozumiał, że odpowiedzią na wady i niedoskonałości kapitalizmu czy społeczeństw rządzonych niesprawiedliwie nie jest duszenie ludzkiej wolności.
+

© Bundesarchiv, B 145 Bild-F059404-0019 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA