3 / 22
Vincent Capodanno Powyższa historia przywodzi na myśl „księdza z piechoty morskiej”, znanego lepiej jako Sługa Boży Vincent Capodanno, który został zabity w Wietnamie.
+

© United States Navy - Public Domain