12 / 12
Elżbieta Zawacka – druga w historii Polski kobieta-generał Przygotowywała trasę dla ostatniego kuriera podziemia Nowaka-Jeziorańskiego. Po wojnie nadal działała w konspiracji, w organizacji Wolność i Niezawisłość. Aresztowało ją UB. Cztery lata odsiedziała w więzieniach. Po wyjściu na wolność napisała doktorat, zaczęła pracować na uczelni. W 2006 roku została generałem brygady Wojska Polskiego – jako druga, po Marii Wittek, kobieta w historii Polski. Dożyła 99 lat.
+

© n/z Elżbieta Zawacka, fot. Margos/Wikipedia | CC BY-SA 4.0