9 / 12
Krystyna Skarbek – pierwowzór Vesper Lynd Pracowała w brytyjskim wywiadzie. Zajmowała się organizowaniem przerzutu jeńców. Z wywiadowczą misją przybyła do Warszawy. Zdobywane przez nią informacje miały posłużyć samemu Churchillowi. W Budapeszcie została aresztowana i poddana przesłuchiwaniom, ale odbił ją brytyjski wywiad. W bagażniku samochodu uciekła z Węgier, odtąd posługiwała się nazwiskiem Granville. Przy okazji odmłodziła się o sześć lat 😉
+

© n/z Krystyna Skarbek, fot. ASSOCIATED PRESS/East News