2 / 10
Noe i św. Grzegorz Wielki oraz gołębie
Również gołębie są symbolami. Inaczej jednak niż węże, gołębie odnoszą się do czegoś pozytywnego: współpracy i służby, a nawet do samego Boga. Gołębica zatem pomaga Noemu wtedy, gdy przynosi mu w dziobie gałązkę oliwną, co jest informacją o wynurzeniu się lądu z wód potopu. Z kolei w żywocie Grzegorza Wielkiego czytamy, że diakon Piotr widział Ducha Świętego podpowiadającego papieżowi. Oczywiście chodziło o gołębia znajdującego się przy świętym i uznanego za jedną z Osób Trójcy Św. Noe i św. Grzegorz Wlk. często są prezentowani z gołębiami.
+

© Wikipeda | Domena publiczna