3 / 10
Eremici, mnich i kruki
Eremici to pobożni chrześcijanie żyjący w samotności. Przyjaciółmi niektórych z nich były podobno… kruki! I tak np. św. Pawłowi Pustelnikowi kruk codziennie przynosił połowę bochenka chleba. Kruki, wskazały grób św. Meinrada (pustelnika zmarłego w 861 r.). Słynnego Benedykta Opata natomiast kruk uratował od śmierci wtedy, gdy porwał przeznaczony dla świętego zatruty chleb. Wszyscy wspomniani za swoje atrybuty mają oczywiście kruki!
+

© Wikipeda | Domena publiczna