2 / 11
Dawid Ogrodnik jako Adam Bielecki
+

© fot. Piotr Litwic