1 / 15
Cerkiew Świętej Bogurodzicy w rylskim monastyrze, fot. Marcin Szala/Wikipedia
+