1 / 4
Obchody 25-lecia Tygodnika Powszechnego w rzymskim Centrum Spotkań i Studiów Europejskich. Od lewej: Józefa Hennelowa, kardynał Paul Poupard, pierwszy z prawej Jerzy Turowicz.
+