3 / 4
Wanda Gawrońska odznaczona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
+