5 / 6
Książka “Mój brat Pier Giorgio. Ostatnie dni 29 czerwca – 4 lipca 1925” Luciany Frassati.
+