4 / 5
Wanda Gawrońska w Czerwonym Krzyżu II Korpusu wraz z Andrzejem Tarnowskim i Ludwikiem Popielem, oficerami Ułanów Karpackich pod Ancona.
+