1 / 12
Wejście do Bazyliki Narodzenia, na zdjęciu autorka tekstu.
+

© fot. Iwona Flisikowska