6 / 12
Patriarcha Jerozolimy błogosławi zebranych wiernych.
+

© fot. Iwona Flisikowska