1 / 20
Żołnierze z legendarnego Batalionu „Parasol” po wyjściu z kanału na ul. Wareckiej. Pośrodku Maria Stypułkowska „KAMA” od prawej stoi Krzysztof Palester (zginął w Powstaniu).
+

© Joachim Joachimczyk „Joachim”, źródło MPW, koloryzacja: M. Kaczmarek