10 / 20
Śródmieście Północne. Grupa odpoczywających Powstańców z kompanii „Koszta”. Prawdopodobnie teren Poczty Głównej przy pl. Napoleona.
+

© Eugeniusz Lokajski „Brok”, źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, koloryzacja M. Kaczmarek