13 / 20
Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z kompanii „Koszta” przy bocznym wejściu do gmachu Filharmonii przy ul. Jasnej 5. Od lewej: Zofia Domańska „Zocha”,Roman Rozmiłowski „Zawada” trzymający niemiecki zdobyczny pistolet maszynowy MP 28 II „bergmann”, ppor. Stanisław Kuśpit „ Kruk”, Antoni Tuleja „Niedźwiedź”.
+

© Eugeniusz Lokajski „Brok” , źródło: MPW, koloryzacja: M. Kaczmarek