15 / 20
Młody Powstaniec Warszawski 1944. Wnuk gen. Daniela Konarzewskiego.
+

© Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, koloryzacja: M. Kaczmarek