16 / 20
Różyczka Goździewska. Ośmioletnia sanitariuszka z Powstania Warszawskiego
+

© MPW, koloryzacja: M. Kaczmarek