2 / 20
Dziewczynka klęcząca przy grobie na prowizorycznym cmentarzu. Mogiły powstawały na chodnikach, trawnikach, placach i skwerach, podwórkach i dziedzińcach polowych szpitali.
+

© Sylwester "Kris" Braun, Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW), koloryzacja: Mikołaj. Kaczmarek