3 / 20
Śródmieście Północne. Grupa Powstańców z Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych (WZW) na kwaterze w kamienicy Lewenfisza przy pl. Napoleona. Na pierwszym planie plut. Hanna Pruszkowska „Baśka”, „Murmańska” z psem Kropką.
+

© MPW, koloryzacja: M. Kaczmarek