4 / 20
Wola. Dowódca Batalionu „Pięść”- Major Alfons Kotowski „Okoń” ze zdobytą niemiecką nazistowską flagą na terenie cmentarza ewangelicko-augsburskiego.
+

© Stefan Bałuk, MPW, koloryzacja M. Kaczmarek