7 / 8
XIV. Ciało Jezusa zostaje złożone w grobie
Miłosierdzie wobec biedy niewiary w życie pozagrobowe. Jestem Józefem z Arymatei. Przyszedłem z Nikodemem. Wierzę, że zmarłemu ciału należy się szacunek. Wierzę też w ciała zmartwychwstanie. Wiem jednak, że są tacy, którzy w to nie wierzą. Są tacy, którzy żyją w nędzy niewiary w życie wieczne, w nędzy zamknięcia w życiu tego świata. Nie są przekonani. Nie widzą sensu. Wiecznie chcą dowodów na to, że życie jest wieczne. Jakże bardzo potrzebują miłosierdzia, by swojego istnienia nie ograniczać śmiercią. Jezu miłosierny, Jezu umarły i po trzech dniach powstający z grobu, udziel nam łaski wiary w nieśmiertelne życie. Otwórz nasze oczy na horyzont nieba i mocą Twojego zmartwychwstania pozwól zobaczyć świat, który nie ma końca; świat, w którym kończy się każda ludzka bieda, ale nie kończy się nigdy ludzkie życie.
+

© fot. Jarosław Zych