8 / 8
Zakończenie
Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją miłość, dziękujemy Ci za Twe miłosierdzie. Niech ono nas przemieni. Niech nas pośle. Niech nas uczyni apostołami miłosierdzia, które prowadzi do miłosierdzia. Amen.
+

© Martin Jernberg/Unsplash | CC0