1 / 6
Decyzja Zacznijmy od oczywistości, czyli od decyzji: nie mogę iść do Częstochowy razem z pielgrzymami, chcę więc łączyć się z nimi duchowo. To może banał, ale podjęcie jak najbardziej świadomej decyzji będzie solidnym fundamentem pielgrzymki, zwłaszcza gdy dopadną nas zniechęcenie i różne pokusy.
+