3 / 6
Spowiedź Nie zapominajmy o tym, że pielgrzymka duchowa to wciąż pielgrzymka. I tak jak przed każdymi rekolekcjami, warto się wyspowiadać i przed nią. Chodzi o to, żeby nasze serca były czyste i gotowe na przyjęcie łask, które niewątpliwie będą na nas w czasie pielgrzymki spływać. A nie jest żadną tajemnicą, że grzech to coś, co utrudnia nam ich przyjęcie.
+