4 / 6
Msza święta Dobrze jest, by w miarę możliwości uczestniczyć przez te kilka pielgrzymich dni we mszy świętej i przyjmować Komunię świętą. Może nie każdy będzie miał możliwość, by codziennie udać się do kościoła, ale pamiętajmy, że pielgrzymka wiąże się z trudem i różnymi wyrzeczeniami (np. wstawanie o 4-5 rano). Nie inaczej jest w przypadku pielgrzymki duchowej, z tym że tutaj zamiast wysiłku fizycznego możemy złożyć ofiarę ze swojego czasu. Warto więc tak go zagospodarować, by znaleźć czas na mszę świętą.
+