6 / 6
Wspólnota W wielu parafiach w czasie pielgrzymki organizowane są wieczory modlitewne zapewniające łączność z pątnikami. W mojej rodzinnej parafii św. Łukasza w Radomiu co wieczór odmawiana jest część różańca i Apel Jasnogórski oraz, o ile to technologicznie możliwe, można obejrzeć minirelację z danego dnia pielgrzymki przesłaną przez biorącego w niej udział księdza. Warto więc zainteresować się, czy w mojej parafii nie są organizowane tego typu spotkania i wziąć w nich udział. Zobaczymy wtedy, że duchowych pielgrzymów wcale nie jest tak mało. I że nie są to tylko starsze osoby.
+