4 / 7
Ficus sprężysty (Ficus elastica)
NASA wymienia fikusy jako grupę roślin o właściwościach oczyszczających powietrze. Należy jednak pamiętać, że to nie liście, ale „strefa korzeni” filtruje zanieczyszczenia, zatem jeśli chcemy uzyskać wymierny efekt, nie poprzestawajmy na jednej doniczce i często usuwajmy kurz z dużych skórzastych liści fikusa.
+

© Archiwum autorki