10 / 12
Na trasie procesji wierni gromadzą się przy stacjach, gdzie lokalne wspólnoty włączają się w modlitwę.
+

© Jeffrey Bruno