3 / 12
Parafianie dekorują figurę kwiatami.
+

© Jeffrey Bruno