4 / 4
A jako rybacy musieli mieć dobrą kondycję
Jak wskazują naukowcy, praca rybaków to druga po drwalu profesja, która jest tak wycieńczająca pod względem fizycznym.
+

© Anastasia Palagutina/Unsplash | CC0